Δικηγορικό Γραφείο Παραρά & Συνεργατών

Δικηγορικό γραφείο

English

Δικηγορικό Γραφείο Παραράς&Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζωναρά 3, ΤΚ 114 72, εδώ και τριάντα έτη. 

Εξυπηρετούμε με συνέπεια, ευσυνειδησία και ταχύτητα κάθε εντολέα που μας εμπιστεύεται, στοχεύοντας στην λύση του προβλήματος και όχι προσκολλώμενοι σε μία μόνο οδό.

Αυτό που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα γραφεία των Αθηνών είναι η ηθική, αλλά και η νομική μας υπόσταση η οποία μας επιτρέπει να πρωτοστατούμε στην νομική επίλυση καθημερινών προβλημάτων σας.

Αναμένουμε την επικοινωνία σας για να σας γνωρίσουμε και να δώσουμε τέλος στους προβληματισμούς σας!

Δικηγορικό Γραφείο Παραρας&Συνεργάτες

Ζωναρά 3, Τ.Κ. 114 72 Αθήνα

Τηλ. 210 6467586, Fax 210 6435260

pararaslaw@aol.com